اطلاعیۀ ورودی های جدیدبسمه تعالی
با سلام و احترام


اولیاء گرامی دانش آموزان ورودی جدید، پایۀ اول، به استحضار می رساند با توجه به بخش نامۀ ارسالی از سوی ادارۀ آموزش و پرورش، مبنی بر مسجل شدن محدودۀ سکونت ورودی های جدید دبستان در پایۀ اول، اسامی قطعی پذیرفته شدگان در روز چهارشنبه مورخ 99/3/28، اعلام خواهد شد.
 
با تشکر
دهقانی
   1399/3/24 11:43