تقدیر از قهرمانانبه گزارش سنجاقک کوچولو، قهرمانان ورزشی باغ حضرت معصومه امروز در ساعت تفریح پس از دریافت مدال، حکم و جوایزشان مورد تشویق همکلاسی هایشان قرار گرفتند و شادی وصف نشدنی این افتخار در سرتاسر باغ حضرت معصومه پیچید...
خدای مهربون، سپاس
   1396/11/21 12:32