تقدیر از هنرمندانبه گزارش سنجاقک کوچولو، گل های هنرمندی که  در مسابقات منطقه شرکت و رتبه ی اول رو کسب کرده بودن، در ساعت تفریح مورد تشویق و تقدیر واقع شدند، اعضاء گروه سرود هم شادی و نشاطشون رو با بچه ها تقسیم کرده و بار دیگر سرود را براشون اجرا کردن.
خدای مهربون، از این همه شادی و نشاطی که به باغ حضرت معصومه هدیه دادی، سپاسگزاریم...   1396/11/25 12:32