جشنواره ی گیاهانخبر امروزمون درباره ی کشف جدید دانشمندان کوچکه...
به گزارش سنجاقک کوچولو، دانشمندان کوچک کلاس اولی در "جشنواره ی بزرگ گیاهان"، با انواع گیاهان و کاربردهایشان در زندگی از قبیل، کاربرد دارویی، خوراکی، صنتی و تزئینی آشنا شدند و در آخر هم دستان کوچکشان را به سمت آسمان آبی برده و از خدای مهربون، به خاطر این همه نعمت تشکر کردند...
خدای مهربون، سپاس
 
   1396/11/21 08:04