جشن مبعث
مژده مژده

رسول مهر آمده که مژده ی خدا دهد                              و با کلام روشنش زمانه را صفا دهد
به گزارش سنجاقک کوچولو، جشن مبعث در قالب امام شناسی، دست شادی و معرفی قرآن به عنوان بزرگترین هدیه ی پیامبر برای ما، در باغ حضرت معصومه برگزار شد...
خدای مهربون، سپاس


 
   1397/1/27 10:29