حافظبه گزارش سنجاقک کوچولو، طرح دیگر "سفیران مطالعه" با مدیریت کتابدار عزیز دبستان آشنایی با "حافظ"، شاعر بزرگ ایرانی بود. این طرح برای گل های نازنین کلاس سومی اجرا شد و بچه ها با شخصیت، شیوه ی زندگی و برخی از غزل های این شاعر بزرگ آشنا شدند...
خدای مهربون، سپاس
 
   1397/1/22 10:05