راهپیمایی 22 بهمنبه گزارش سنجاقک کوچولو، کبوتر های کوچک باغ حضرت معصومه که  رنگ سبز و سپید و قرمز را با پروازشان بر آسمان آبی کشیده اند،  با حضور پرشکوهشان در راهپیمایی 22 بهمن، و شعارهای انقلابی از کشور عزیزشون ایران حمایت کردند. باغ حضرت معصومه از اولیاء مهربانی که شرایط تجربه ی حس زیبای وطن دوستی و پاسداری از خون شهدا را برای نوگلانشان فراهم نمودند، کمال تشکر را دارد...
   1396/11/23 08:18