سفره ی شادیبه گزارش سنجاقک کوچولو، گل های نازنین کلاس سوم ، امروز در دهه ی مبارک فجر سفره ی شادی را در کلاس هایشان پهن کردند و در کنار هم با دنیایی سرشار از عشق و شادی، صبحانه ی دوستی را خوردند...
خدای مهربون، سپاس   1396/11/15 08:48