شهادت امام موسی کاظم (ع)ستاره ی درخشان امروز باغ حضرت معصومه فرو بردن خشم بود...
به گزارش سنجاقک کوچولو، مراسم شهادت امام موسی کاظم (ع) در باغ حضرت معصومه برگزار شد و بچه ها با شخصیت بزرگوار ایشان آشنا شدند...

خدای مهربون، سپاس

   1397/1/22 12:58