شکوفه ی تقدیربه گزارش سنجاقک کوچولو، در روز شنبه مورخ 98/7/13، از شکوفه های مهربانی که گلدان های مهربانی شان را به باغ حضرت معصومه تقدیم کردند تا همه ی بچه ها در محیطی سبز و شاداب زندگی کنند، تقدیر و تشکر کردیم و در آخر هم آرزو کردیم شکوفه های مهربان در کنار خانواده های محترمشان سلامت و تن درست باشند...
خدای مهربون، سپاس
   1398/7/13 14:40