عطر مهربانیبه گزارش سنجاقک کوچولو، اسامی گل های نازنین باغ حضرت معصومه با همت و پشتکار انجمن اولیاء بر روی گلبرگ های سفید چاپ شد...
سنجاقک کوچولو، از طرف خودش و همه ی بچه ها به انجمن اولیاء مهربان باغ حضرت معصومه خسته نباشید و خدا قوت می گه و تشکر ویژه ی خودش  رو از سرکار خانم غیاثی، که هماهنگی این امر مهم رو بر عهده داشتن، اعلام می کنه.

خدای مهربون، سپاس 

   1397/7/14 14:20