من و تابستان زیبافرشته  کوچولوها سلام...
به مجموعه کاردستی های من و تابستان زیبا، خوش آمدید...


برای ساخت کاردستی پرنده با بشقاب یک بار مصرف به وسایل زیر نیاز دارید...
. بشقاب یک بار مصرف
·  رنگ
·  کاغذ رنگی
·  چسب
·  قیچی
·  چشم های آماده (یا می توانید خودتان آنها را درست کنید).

 

   1399/4/7 02:02