نتایج شورای دانش آموزی


 
 
 به گزارش سنجاقک کوچولو، پروانه های رنگارنگ و زیبا امروز بر روی گل های رنگارنگ باغ حضرت معصومه نشستند و اسامی  اعضاء شورای دانش آموزی باغ حضرت معصومه را برای ما هدیه آوردند...
 
اعضاء اصلی شورای دانش آموزی باغ حضرت معصومه به شرح زیر می باشد:
  1. دیانا باهوش: 55 رأی  
  2. مهدیس کشاورز: 53 رأی
  3. زینب سعیدی: 47 رأی
  4. زهرا طهماسی: 46 رأی
  5. زینب سادات یزدیان 31 رأی
 
اعضاء علی البدل شورای دانش آموزی باغ حضرت معصومه به شرح زیر می باشد:
  1. یگانه سادات حسینی: 30 رأِی
  2. زهرا مهربانی: 28 رأی
  3. ثمین بوالحسنی 26 رأی
امیدواریم در سال تحصیلی جدید با همکاری این گل های نازنین، آرامش و شادی و نشاط را تجربه کنیم...
خدای مهربون، سپاس

 

   1397/8/2 13:34