نمایش موزیکالبه گزارش سنجاقک کوچولو، امروز نمایش زیبا و موزیکال "فندوقی"، که داستان موش کوچولویی بود که در جنگل بزرگ گم شده  و به دنبال پدر و مادرش می گشت، برای گل های نازنین در نمازخانه ی دبستان برگزار شد و بچه ها روزی سرشار از شادی رو در کنار هم تجربه کردند...
خدای مهربون، سپاس

   1396/11/23 11:53