آیا از زمان برگزاری پایگاه رضایت داشتید؟
بله
خیر

استفاده از امکانات مدرسه (کتابخانه، آزمایشگاه و ورزشگاه) را چگونه ارزیابی می کنید؟

کاملا مفید بود 
 تا حدودی مفید بود 
اصلا مفید نبود 

آیا از فعالیت‌های ارائه شده توسط معلم مربوطه، رضایت دارید؟
کاملا مفید بود
تا حدودی مفید بود
اصلا مفید نبود

معلم تا چه میزان در نحوه ی برقراری ارتباط با دانش‌آموزان موفق بوده است؟
خیلی زیاد
متوسط
کم
ارتباطی برقرار نشده است

فعالیت های پایگاه تا چه اندازه در پرورش هیجان و ایجاد نشاط دانش‌آموزان موفق بوده است؟
خیلی زیاد
متوسط
کم

کدام یک از موارد زیر برای فرزند شما جذابیت بیشتری دارد؟
استفاده از فناوری تخته هوشمند
فعالیت های دست‌ورزی (بافت مو با کاموا و خرده های کاغذ)
فعالیت های حرکتی (بازی با راکت و بازی های ورزشگاه)
تهیه ی کاردستی (بافت دست‌بند و راکت)
قصه گویی

میزان رضایت فرزند شما از میان وعده‌های پایگاه به چه میزان است؟

عالی
خوب
متوسط