فصل عشقمعلم ساربان علم و عشق است؛
معلم میزبان مهر و عشق است...


روز اول مهر که به باغ سرسبز حضرت معصومه قدم نهادم؛ و  بر صندلی کوچک چوبی ام تکیه کردم، عطر نو شدن، آغاز سال تحصیلی جدید، در همه جا پیچید... وقتی اسم کوچکم با صدای آرام و پر احساسی خوانده شد، لرزش دلم و تپش های قلبم آرام شد... صدایی از جنس مادرم مرا احاطه کرده بود؛ با امنیت خاطر و با دلی سرشار از عشق و امیدی که تازه جوانه زده بود، به تو معلم عزیزم تکیه کردم و قدم قدم با تو برداشتم تا اکنون به پایان سال تحصیلی نزدیک شده ام... می خواهم در این روز قشنگ و پر عشق بر دستانت بوسه زنم و بگویم معلم عزیزم، دوستت دارم...

به گزارش سنجاقک کوچولو، ویژه برنامۀ «فصل عشق»، تقدیر از معلمین نازنین باغ حضرت معصومه، که توسط مدیریت دبستان در نظر گرفته شده بود؛ در روز جمعه مورخ 99/2/12 برگزار شد؛ پس با گلدان های عشق به دیدار معلمین عزیز رفتیم و بوسۀ عشق تک تک گل های نازنین باغ حضرت معصومه را بر قلب های مهربان معلمین عزیز نهادیم...
برای اجرای این ویژه برنامه از جناب آقای سلیمانی پور، پدر مهگل عزیز، و سرکار خانم انواری، مادر الینا عزیز، و سرکار خانم فراهانی که ما را همراهی نمودند، کمال تشکر را داریم...

خدای مهربون، سپاس
   1399/2/13 22:37