سفره ی آسمانیبه گزارش سنجاقک کوچولو، مرام ویژه ی شهادت
حضرت‌رقیه‌(س)، در روز چهارشنبه مورخ 98/7/10، در دارالقرآن حضرت مهدی‌(عج)، با هماهنگی معلم قرآن، با برپایی سفرۀ کوچکی برای کودک سه‌سالۀ کربلا برگزا‌ر‌شد.
میهمانان کوچک این ویژه برنامه، شکوفه های کلاس اولی بودند. پس‌از اجرای مداحی، شعرها و قرائت سوره‌های کوچک، هدایای آسمانی سال تحصیلی جدید به شکوفه‌ها تقدیم شد. امید به اینکه با یاری کودک سه‌ساله کربلا، پیام‌های آسمانی در قلب هایمان نهادینه شود...

   1398/7/10 13:08